Bağımlılık nedir

Bağımlılık nedir

Bağımlılık nedir:

Bağımlılık nedir, bağımlılık zarar verici sonuçlar doğurmasına karşın, zorlantılı bir şekilde madde arama ve kullanma ile karakterize süreğen ve tekrarlayıcı bir beyin hastalığıdır. Bu hastalığa zarar verici davranışlar da eşlik
etmektedir.

Bağımlılık, hem beyni hem de davranışları etkileyen bir hastalıktır. Ancak bu hastalığın tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu unutmamak gerekir. Bu bağımlılık hastalığının gelişmesi ve ilerlemesinde birçok biyolojik ve çevresel etmenler rol oynamaktadır. Ancak bağımlılık bir sürecin sonunda gelişen bir olgudur ve gelişene kadar kişi bazı evrelerden geçer.

Bağımlılığın evreleri, önce denemek amaçlı kullanım, daha sonra sosyal kullanım ve bu aşamadan sonra kötüye kullanım ve sonunda bağımlılık ortaya çıkmaktadır, şeklinde özetlenebilir. Bu nedenle alkol ve uyuşturucu madde kullanımının erken tanınması ile birçok olumsuz sonucun gelişmesi önlenebilir. Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından hazırlanmış olan tanı sınıflamasında (DSMIV) bağımlılık tanısı şu ölçütlere dayanarak konmaktadır:

Bağımlılık tanısı ölçütleri :

Tolerans gelişmesi

Yoksunluk belirtileri

Tasarlandığından daha uzun süre ve yüksek miktarlarda alkol uyuşturucu uyarıcı madde alınması

Sık ve başarısız bırakma girişimleri

Alkol ve uyuşturucu uyarıcı maddeyi sağlamak, kullanmak ya da bırakmak için büyük zaman harcama

Alkol ve uyuşturucu uyarıcı madde kullanımı nedeni ile sosyal, mesleki ve kişisel etkinliklerin azalması ya da tamamen bırakılması

Zarar görmesine rağmen alkol ve uyuşturucu uyarıcı madde kullanımını sürdürme

https://batem34.com

Table of Contents

BATEM