Alkolün zararları

alkolün zararları

Alkolün insan vücudu üzerine birçok etkisi vardır. Alkolün yaşamsal organlar üzerine etkileri son derecede önemli sonuçlar doğurmaktadır. Uzun süreli alkol kullanımı sonucu bazı fizyolojik değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Alkol bağımlılığına bağlı olarak ortaya çıkan bu tıbbi sonuçlar ise alkol bırakıldığı zaman büyük oranda geri dönmektedir. Ancak bazı hastalıklar ise alkol kullanımı kesilse dahi kalıcı olabilmektedir. Bu nedenle alkol bağımlısı bir kişi için bu tıbbi sonuçlar alkolü bırakmada önemli bir motivasyon kaynağı olabilir.

 • Merkezi sinir sistemi

 1. Bunama: Bunama alkolün doğrudan etkisi ve vitamin eksikliklerine bağlı olarak gelişebilir. Alkolün bırakılması ve vitaminlerin yerine konması ile bilişsel işlevler büyük oranda düzelse dahi, bazı vakalarda etkin bir tedaviye rağmen bunama belirtilerinde bir düzelme görülmeyebilir.
 2. Hafıza bozuklukları: Bunama düzeyinde olmayan hafıza bozuklukları alkol kullanım bozukluklarında ortaya çıkabilir. Hafızada boşluklar, alkol etkisinde olan olaylar ve davranışları hatırlayamama görülebilir. Bu alkol bağımlısı için çok rahatsız edici ve çoğunlukla utanç duyulan bir etkidir.
 3. İnme (felç): Eğer kişide yüksek tansiyon, yüksek kan lipid düzeyi ve damar hastalıkları varsa alkol bağımlılarında inme (felç) görülmesi olasılığı çok artar. Aynı zamanda alkol etkisinde iken düşmeye bağlı kafa travması nedeniyle kanamaya bağlı inme görülebilir.
 4. Alkole bağlı koma: Kan alkol düzeyi 500 mg/dl olduğu zaman koma görülür. Bu vakaların yarısında ölümle sonuçlanmaktadır.
 5. Sara nöbetleri: Nöbetler alkol bağımlılarında en ciddi nörolojik sorundur. Çoğunlukla alkolün kesildiği ilk iki gün içinde görülür. Bu nedenle alkol bağımlıları alkolü mutlaka bir hekim kontrolünde kesmelidirler. Tıbbi tedavi ile büyük oranda kontrol altına alınabilmektedir. Sara benzeri bu nöbetler çoğunlukla daha sonra tekrar etmezler.
 6. Beyincikte ortaya çıkan bozukluklar: Alkol bağımlılarında yürüme ve denge bozuklukları ortaya çıkabilir. Bu uzun süreli ve yoğun alkol kullananlarda ve beslenme bozuklukları ile ilişkili bir durumdur.
 7. Sinir uçlarında hasarlanma (periferik nöropati): Sinir uçlarında hasarlanma alkol bağımlılarının %5-15’inde görülür. Önce al ve ayaklardaki sinirlerde hasar başlar. Güçsüzlük, yanma, ağrı, duyu artışı şeklinde görülür. Bu giderek ilerleme gösterir. “Yanan ayak sendromu” denen ayaklarda yanma şeklinde, dokunma ve sıcakta artan bir tablodur.
 8. Zeka üzerine etkisi: Hafıza, öğrenme ve yargılama kapasitesi yüksek dozda alkol etkisinde iken etkilenir. Alkolün kesilmesi ile bu belirtilerde düzelme görülür.
 • Sindirim sistemi
 1. Karaciğer üstüne etkisi: Alkol sindirim sisteminde emildikten sonra karaciğerde yıkıma uğrar. Alkol kullanım bozukluklarında karaciğer harabiyeti ortaya çıkar. Karaciğerde yağlanma ile başlayan bu harabiyet giderek hepatit, geri dönüşü olmayan karaciğer harabiyeti ve siroza kadar ilerler. Son evrede karaciğer yetmezliği ve ölüm gelişir. Karaciğer harabiyetinin başlangıç döneminde alkol kullanımı bırakılacak olursa bu hasarda düzelme görülür. Düzelme ortaya çıktıktan sonra tekrar alkol kullanımı başlayacak olursa yine hızla karaciğer harabiyeti ortaya çıkmaktadır. Karaciğerde bozukluk ortaya çıktığında hangi aşamada olursa olsun derhal alkolün bırakılması önemlidir.
 2. Üst sindirim sistemi üstüne etkisi: Yetersiz beslenmeye bağlı olarak dilde enflamasyon görülebilir. Yutakta (özofagus) ülserler ortaya çıkabilir. İleri evrelerde yutakta varisler ve ölümcül kanamalar olabilir.
 3. Mide üstüne etkisi: Alkol midede Helicobacter pylori adı verilen bir basilin üremesini kolaylaştırır. Bunun sonucu olarak gastrit ve ülser gelişir. Alkol aynı zamanda reflü gelişmesi olasılığını da artırmaktadır. Aynı zamanda midenin boşalmasını geciktirmesi nedeniyle de mide şikayetlerine neden olabilir.
 4. İnce barsak üstüne etkisi: İnce barsak hareketlerinde bozulma ortaya çıkararak vücut için önemli olan birçok besinin emilmesini bozar. Bunun sonucu ciddi tıbbi sonuçları olan beslenme bozuklukları ortaya çıkmaktadır.
 5. Kalın barsak üstüne etkisi: Alkol bağımlılığının ileri evresinde karaciğer hasarı ile ilişkili olarak hemoroid (basur) görülebilir. Barsak hareketlerinin bozulmasına neden olarak hemoroidi (basur) olan kişilerde bunun nüks etmesine neden olabilir.
 6. Pankreas üstüne etkisi: Alkol pankreas enzimlerinin sızmasına neden olabilir. Bu da pankreas kanalının tıkanmasına ve akut ve kronik pankreatite neden olur. Bu ciddi tıbbi bir durumdur ve tekrar edebilir.
 • Kalp-damar sistemi
 • Bağışıklık sistemi
 • Kas-iskelet sistemi
 • Üreme sistemi
 • Beslenme
 • Uyku
 • Hamilelik

https://batem34.com

Table of Contents

BATEM