Alkol Bağımlılığı Tedavisi

Alkol bağımlılığı tedavisi :

Alkolün düzenli ve aşırı kullanımı sonucunda ortaya çıkan bir hastalık olan alkol bağımlılığının kontrol altına alınması ve iyileştirilmesi için uygulanan bir süreçtir. Alkol bağımlılığı tedavisinin amacı, alkol bağımlısı olan kişinin alkol kullanımını bırakmasına veya azaltmasına yardımcı olmak, alkol kullanımının neden olduğu fiziksel, zihinsel ve duygusal zararları gidermek, alkol kullanımının nüksetmesini önlemek ve alkol bağımlısı olan kişinin yaşam kalitesini artırmaktır.

Alkol bağımlılığı tedavisi, alkol bağımlısı olan kişinin ihtiyaçlarına, durumuna ve tercihlerine göre farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak, alkol bağımlılığı tedavisi şu aşamalardan oluşur:

Değerlendirme:

Bu aşamada, alkol bağımlısı olan kişiye alkol bağımlılığının türü, şiddeti, süresi, etkileri ve nedenleri hakkında sorular sorulur. Ayrıca alkol bağımlısı olan kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığı, sosyal ilişkileri, iş veya okul durumu, yasal sorunları ve tedaviye hazır olma düzeyi de değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, alkol bağımlısı olan kişiye uygun bir tedavi planı hazırlanır. Tedavi planı, tedavinin hedeflerini, yöntemlerini, süresini ve takip edilecek adımları içerir.

Detoksifikasyon:

Bu aşamada, alkol bağımlısı olan kişi alkolün kullanımını keser veya azaltır. Bu süreçte, alkol bağımlısı olan kişi çekilme belirtileri yaşayabilir. Çekilme belirtileri, alkolün türüne, kullanım süresine ve miktarına göre değişir. Çekilme belirtileri arasında terleme, titreme, bulantı, kusma, baş ağrısı, anksiyete, depresyon, uykusuzluk veya nöbetler sayılabilir. Çekilme belirtilerini hafifletmek veya önlemek için bazen ilaçlar kullanılabilir. Detoksifikasyon süreci tıbbi gözetim altında yapılmalıdır. Detoksifikasyon sürecinin süresi kişiden kişiye değişebilir. Genellikle birkaç gün ile birkaç hafta arasında sürer.

Rehabilitasyon:

Bu aşamada, alkol bağımlısı olan kişiye psikolojik ve sosyal destek sağlanır. Rehabilitasyon sürecinde kullanılan yöntemler arasında bireysel veya grup terapileri, ilaç tedavisi (gerekirse), davranışçı terapiler (örneğin bilişsel davranışçı terapi veya motivasyonel görüşme), aile terapisi (örneğin yapısal aile terapisi veya stratejik aile terapisi), destek grupları (örneğin Alkolikler Anonim veya Al-Anon) ve eğitim programları (örneğin stres yönetimi veya yaşam becerileri eğitimi) sayılabilir. Rehabilitasyonun amacı, alkol bağımlısı olan kişiye alkol bağımlılığının altında yatan psikolojik veya duygusal sorunları çözmesine yardımcı olmak, alkol bağımlılığına karşı baş etme becerileri kazandırmak, özgüvenini artırmak ve sosyal destek ağını güçlendirmektir. Rehabilitasyon sürecinin süresi kişiden kişiye değişebilir. Genellikle birkaç hafta ile birkaç ay arasında sürer.

Sürdürme:

Bu aşamada, alkol bağımlısı olan kişi rehabilitasyon sürecini tamamladıktan sonra da tedaviye devam eder. Sürdürme sürecinde kullanılan yöntemler arasında düzenli takip ziyaretleri (örneğin ayda bir veya üç ayda bir), ilaç tedavisi (gerekirse), destek grupları (örneğin Alkolikler Anonim veya Al-Anon) ve nüksetmeyi önleme eğitimi (örneğin tetikleyicilerden kaçınma veya riskli durumlarla baş etme stratejileri) sayılabilir. Sürdürmenin amacı, alkol bağımlısı olan kişinin sağlıklı bir yaşam sürdürmesine yardımcı olmak, olası tetikleyicilerden veya riskli durumlardan kaçınmasına veya baş etmesine destek olmak ve nüksetme durumunda hızlı bir şekilde müdahale etmektir. Sürdürme sürecinin süresi kişiden kişiye değişebilir. Genellikle birkaç ay ile birkaç yıl arasında sürer.

Alkol bağımlılığı tedavisi kolay bir süreç değildir. Alkol bağımlılığı kronik bir hastalık olarak kabul edildiği için tamamen iyileşmek mümkün olmayabilir. Ancak uygun bir tedavi planı ile alkol bağımlılığının kontrol altına alınması ve yaşam kalitesinin artırılması mümkündür. Tedavide başarıyı etkileyen faktörler arasında alkol bağımlısı olan kişinin motivasyonu, tedaviye uyumu, tedavi ekibinin deneyimi ve yaklaşımı ve sosyal desteğin varlığı sayılabilir.

Alkol bağımlılığı tedavisi hayat kurtarıcı bir süreçtir. Alkol bağımlılığı sorunu olan kişilerin profesyonel yardım almaktan çekinmemesi gerekir. Alkol bağımlılığı tedavisi alan kişiler kendilerine ve sevdiklerine büyük bir iyilik yapmış olurlar.

Bağımlılık tedavisinde başarı

Alkol Bağımlılığı Tedavisinde Başarı Oranı:

Alkol ve/veya uyarıcı uyuşturucu madde bağımlılığı tedavisinde yani kısaca her türlü bağımlılığın tedavisinde başarı çok büyük ölçüde hastanın tedaviye olan motivasyonuna bağlıdır. Kişi tedavi olmak, bağımlılığından kurtulmak isteğinde ve çabasında olması, başarıya giden en önemli unsurdur. Aksi taktirde yardım istemeyen birine, yardım edebilmek imkansızdır.

Unutulmamalıdır ki; bağımlılık tedavisi yaşamın yeniden yapılandırıldığı süreçtir. Hasta tedavide, kendisini bağımlılığa iten faktörlerin neler olduğunu görüp, anlayıp, bu faktörleri yaşamından çıkartması, olası sorunlarının neler olduğunu görüp, anlayıp bu sorunların üstesinden gelmesiyle tedavi başarıya ulaşır. Tedavi ekipleri hastalarına izleyecekleri yolu gösterir. Hasta gösterilen yolu takip ettiği, tedavi ekibinin söylemlerini harfiyen yerine getirdiği sürece başarı gelecektir.

https://batem34.com

Table of Contents

BATEM