TANI TANI
 
Motivasyon ve Değişim Merkezi ana sayfası
Motivasyon nedir?
Motivasyonel görüşme tekniği nedir?
Değişim
Diğer yaklaşımlardan farkı
Temel ilkeler
Etkinliği
   
 

Yeni Sayfa 1
Yeni Sayfa 1
 
BATEM
Avukat Süreyya Ağaoğlu Sok.

Ömür Apt. No:55/2

Topağacı Teşvikiye Şişli İST.
Telefon

0212 291 11 56

0212 291 11 57

Faks
0212 234 72 92
GSM
0533 205 73 73
0552 205 73 73

E Posta: batem@batem34.com

 

MOTİVASYONEL GÖRÜŞMENİN TEMEL İLKELERİ

Motivasyonel görüşmenin temel ilkeleri şunlardır:

a.     Empatinin gösterilmesi

b.    Çelişkilerin ortaya çıkarılması

c.     Tartışmadan kaçınma

d.    Dirençle çalışma

e.     Kendine yeterliliği destekleme

Motivasyonel görüşmede terapistin rolü otoriter olmamalıdır. “Ben bir uzmanım ve hayatını nasıl değiştireceğini sana söyleyeceğim” mesajından kaçınılması gerekmektedir.

Hastalar her zaman bizim öğütlerimizi tutmak veya tutmamakta özgürdürler. Değişip değişmemek kişinin özgür seçimidir. Amaç hastanın içsel motivasyonunu artırmaktır.

Temel etkileşim stratejileri

Motivasyonel görüşmede temel etkileşim stratejileri şunlardır:

4   Özetleme

4   Açık uçlu sorular

4   Kabullenme

4   Yansıtmalı dinleme

Motivasyonel görüşmenin temelleri

  • Kişi değişim yönünde karar vermediği sürece, MG sırasında çözüm önerileri sunulmaz.

  • MG, danışan merkezlidir.

  • MG, kişinin değişmesini sağlamak için bir tuzak görüşme değildir.

  • MG, insanlarla birlikte olmanın bir yoludur.

  • Terapotik ilişki uzman/alıcı rolünden çok bir ortaklık/arkadaşlık ilişkisidir.

  • MG tekniğinde terapist, ikna etmeye çabalamaz.

  • Değişim motivasyonu danışandan alınır, dışardan dayatılmaz.

  • Ambivalansı çözmek danışmanın değil danışanın görevidir.

  • Danışmanlık tarzı sessiz ve veriyi çıkartan bir tarzdır.

  • Doğrudan ikna, saldırgan yüzleştirme ve tartışma motivasyonel görüşmenin kavramsal karşıtlarıdır.

 

 
 
 
Tasarım