TANI TANI
 
Motivasyon ve Değişim Merkezi ana sayfası
Motivasyon nedir?
Motivasyonel görüşme tekniği nedir?
Değişim
Diğer yaklaşımlardan farkı
Temel ilkeler
Etkinliği
   
 

Yeni Sayfa 1
Yeni Sayfa 1
 
BATEM
Avukat Süreyya Ağaoğlu Sok.

Ömür Apt. No:55/2

Topağacı Teşvikiye Şişli İST.
Telefon

0212 291 11 56

0212 291 11 57

Faks
0212 234 72 92
GSM
0533 205 73 73
0552 205 73 73

E Posta: batem@batem34.com

 

MOTİVASYONEL GÖRÜŞME TEKNİĞİ NEDİR?

Motivasyonun tanımı şu şekilde yapılabilir: Kişinin spesifik değişim stratejilerine girme, sürdürme ve bunlara sıkı sıkıya yapışma ihtimalidir. Kişi bir tedavi yöntemine uymak ister fakat diğerini kabul etmez; bir terapisti görmek ister fakat diğerini istemez; yada tedavi adı altında bir kuruma başvurmaz ama NA gibi kendine yardım gruplarına katılabilir.

 

Yani motivasyon kişinin derisine yapışmış bir kavram değil, bir durumdur. Terapistin görevi yalnız hastaya öğütler vermek değil aynı zamanda değişim yönünde eylem yapmasını sağlamaktır.       

 

Motivasyon genellikle kişinin söylediklerine bakılarak değerlendirilir. Oysa önemli olan söylediklerinden çok yaptıklarıdır. Örneğin kişi bırakmayı çok istediğini söyler, ama eyleme geçmez. Tersi de doğrudur. Kişi bırakamayacağını söylemektedir ama öte yandan bırakmak için gerekli bazı eylemlere geçmiştir.

 

Terapistin görevi hastanın değişim yönünde eylem yapmasını sağlamaktır. Motivasyon dış faktörlerden etkilenen içsel bir durumdur.

 

Motivasyon değişmeye hazır ya da istekli olmadır ve duruma ve zamana göre değişkenlik gösterir. İnsanların kendiliklerinden veya terapist yardımıyla nasıl ve neden değiştiklerinin anlaşılması gerekmektedir.

 

Bir sorunun değiştirilmesi için kişiler terapide olsun veya olmasın çeşitli evrelerden geçerler. Bu durumda motivasyon değişmeye hazır olmakla ilgili şimdiki durum veya evreyi göstermektedir.

 

“Hiçbir yerde değilim, bir yoldayım…”

 

İnsan bir yoldadır. Sürekli bir değişim içindedir. Motivasyon, bir özellik (trait) değil bir durumdur (state).

 
 
 
Tasarım