TANI TANI
 
Motivasyon ve Değişim Merkezi ana sayfası
Motivasyon nedir?
Motivasyonel görüşme tekniği nedir?
Değişim
Diğer yaklaşımlardan farkı
Temel ilkeler
Etkinliği
   

Yeni Sayfa 1
Yeni Sayfa 1
 
BATEM
Avukat Süreyya Ağaoğlu Sok.

Ömür Apt. No:55/2

Topağacı Teşvikiye Şişli İST.
Telefon

0212 291 11 56

0212 291 11 57

Faks
0212 234 72 92
GSM
0533 205 73 73
0552 205 73 73

E Posta: batem@batem34.com

 

DİĞER YAKLAŞIMLAR VE MOTİVASYONEL GÖRÜŞME TEKNİĞİ

Motivasyonel görüşme tekniği standart yaklaşımlardan veya inkarın yüzleştirilmesinden önemli farklılıklar gösterir. Bu farklılıklar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

STANDARD YAKLAŞIM

MOTİVASYONEL YAKLAŞIM

Sorunun çözümüne odaklanır

Hastanın kaygılarına eğilir

Ebeveyn yaklaşımı

Eşitlikçi yaklaşım

Hastanın motive olduğunu kabul eder

Hastanın motivasyon düzeyine gore yaklaşım

Öneri, uyarı ve ikna

Kişisel çözümlere vurgu yapar

Ambivalans kişinin inkar ettiği anlamını taşır

Ambivalans değişim sürecinin normal bir parçasıdır

Hedefler reçete edilir

Hedefler birlikte konur, seçenekler sunulur

Dirence tartışma ve düzeltme ile yaklaşılır

Direnç kişinin kendi dinamikleridir

 

İNKARIN YÜZLEŞTİRİLMESİ

 

MOTİVASYONEL YAKLAŞIM

Tanının kabulünün değişim için koşul olması, kendiliğin bir sorun olarak algılanması

Etiketleri yeniden yorumlamak

Kişilik patolojisinin üstünde durmak

Kişisel seçimler ve davranışı değiştirmenin sorumluluğunu üstlenme üstünde durulur

Terapist sorunları saptar ve başvurana aktarır ve kabul etmesine çalışır

Terapist objektif değerlendirir ancak başvuranın kuşku ve korkularına da yer verir

Direnç inkar olarak görülür

Direncin terapist tarafından yaratıldığı düşünülür ve kişilerarası ilişki sorunudur

Direnç tartışma ve düzeltme ile aşılır

Direnç yansıtma ile aşılır

Tedavi hedefleri ve değişim stratejileri terapist tarafından belirlenir

Başvuran ve terapist hedefle ve stratejileri bilgi ve veriler ışığında

Bilişsel Terapi ve Motivasyonel Görüşme arasındaki benzerlik ve farklılıklar

“Motivasyonel Görüşme bir tür Bilişsel Terapi midir?” sorusunun cevabı aslında daha çok kuzenler gibidir olmalıdır. İyi uygulanan Bilişsel Terapi türlerinden bazıları Motivasyonel Görüşmeye çok benzer. Ne kadar süreyle” sorusunun cevabı aşağıdaki altı faktörün birleşimine, olumlu döngü ve davranışın otomasyonuna bağlıdır. Aşağıda  davranış değişikliğinin faktörleri ve etkileyen yöntemler verilmiştir.

4   Motivasyon (Neden?)    MG

4   Değişim  (Nasıl?) BT

4   Hedefler (Ne? Ne kadar süreyle?)  MG+BT

4   Yeterlilik/kendine yeterlik(Ne kadar emin?) MG+BT

4   Karar alma (Ne zaman?) MG

4   Taahüt (Ne kadar?) MG

4   Kalma/relapsı önleme BT(+MG)

 

 
 
 
Tasarım