TANI
 
 

Yeni Sayfa 1
 
BATEM
Avukat Süreyya Ağaoğlu Sok.

Ömür Apt. No:55/2

Topağacı Teşvikiye Şişli İST.
Telefon

0212 291 11 56

0212 291 11 57

Faks
0212 234 72 93
GSM
0533 205 73 73

E Posta: batem@batem34.com

 

İŞYERİNDE DUMAN YÖNETİMİ - SİGARA BAĞIMLILIĞI PROGRAMI

 

Araştırmalar, sigara içenlerin %88’inin ve sigara içmeyenlerin %95’inin, işyerinde sigara içilmesine karşı olduğunu ortaya koymaktadır. Yarattığı sağlık sorunları nedeniyle artık işyerinde sigaranın yasaklanması, tartışma değil, yasal bir zorunluluk haline gelmektedir. Tüm dünyada, sigara içmeyenlerin zarar görmesini önlemek için, kalabalık ortamlarda sigara içilmesi yasaklanmaktadır. Ancak özellikle çok sayıda çalışanı olan büyük şirketlerde, sigara içilen özel bölmelerin yeterince havalandırılamaması, sigara içenlere ve içmeyenlere nasıl destek olunacağı, önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Üst düzey yöneticiler, şirketler açısından zannedildiğinden de maliyetli olan tiryakilerle savaşmak için, iş motivasyonunu kötü etkilemeden, sigara içenleri ve içmeyenleri mutlu edecek formüller aramaktadır. Her kademe çalışan arasında sigara içenler bulunması, bu konuda önemli çelişkiler yaratırken, uzman kuruluşlardan danışmanlık hizmeti almak, çalışanları yasaklarla sınırlamadan, sigara sorununu çözmenin en iyi yoludur.

 

BATEM, yöneticilere, kurum doktorlarına, işyerine eleman alırken, sigara, alkol ve madde kullanımı konusunda yapılacak testlerden, sigara sorununun çözümüne dek pekçok konuda profesyonel danışmanlık sunan yetkin bir adrestir. BATEM, yöneticilere, çalışanları sigara bırakmaya teşvik etmelerini önermektedir. Böylece yasakçı bir zihniyet yerine, çalışanların sağlığını düşünen modern bir yönetim stratejisi yaratmak mümkün olacaktır. Üstelik BATEM’den destek alarak, kendi iradeleri ile sigara bırakma kararı veren kişiler, grup motivasyonu ile, tek başına bırakmaya çalışanlardan daha hızlı ve kolay bir şekilde, sigarayı bırakabileceklerdir.  

 

 

Yıllık Maliyet, Kişi Başı 2000 Dolar!

 

Sigara içen bir çalışanın şirketine maddi yönden bir zararı var mı?

 

Evet. ABD’de yapılan araştırmalar, sigara kullanımın işverenlere pahalıya mal olduğunu göstermektedir. Bir tiryakinin, işverene yıllık maliyeti 2000 - 6000 dolar arasındadır. Bu yüksek maliyete neden olan etkenler çok çeşitlidir.

-          Sigara içen kişiler, kendilerini aralarda kaçıp sigara içmek zorunda hissetmektedirler. Sigara içenlerin mesailerinin %18.2’sinde sigara içmek için işlerini terk ettikleri gösterilmişitr. Genel üretim düşüklüğü saptanmıştır.

-          Sigara içenlerde gözlenen konsantrasyon zorlukları performans düşüklüğüne yol açmaktadır. Sigara içenlerin yanında bulunanlarda da, sigara içmeseler bile benzer zorluklarla karşılaşmaktadır.

-          Sigara kullanımının, şirketlerde temizlik maliyetlerini artırdığı saptanmıştır.

-          Sigara içenler, işyerinde daha sık kazalara neden olmaktadır. Bunun nedeni yüksek karbonmonoksid alımına bağlı olarak, uyanıklığın ve reflekslerin azalmasıdır. Öte yandan sigaranın yoksunluğu sırasında ortaya çıkan konsantrasyon eksikliği de kazalara neden olmaktadır.

-          Sigara kullanımının neden olduğu yanıklar, eşyalara verilen zararlar, küçük yangınlar da işveren için hatrı sayılır bir ek masraf oluşturmaktadır.

-          Sigara kullanımı enfeksiyonlar, kronik akciğer hastalıkları gibi birçok hastalığa yol açtığı için, işgücü kaybına yol açmaktadır. ABD’de yapılan bir araştırma, sigara kullananların, yılda 960 dolar ek sağlık yükü olduğunu ortaya koymaktadır.

 

İşyerinde sigara tümüyle mi yasaklamalı mı, yoksa kısmen içilmesine izin mi verilmeli?

 

- Sigara içilmeyen ofisin başlıca yararları, kanunları tümüyle uygulamak ve sigara kullanmayanların sigaraya maruz kalmasını engellemektir. Ayrıca mali yönden de şirkete direkt ve dolaylı sayısız faydası vardır. Kısmen, yani özel odalarda sigara içilebilen ofislerin yine de ortamı kirlettiği, çalışanların işlerinden o odaya gitmek için kaçtıkları, böyle bir odanın idaresinin zor ve masraflı olduğu, iyi havalandırma sorunlarının olduğu bilinmektedir. Öte yandan, sigara içilmeyen ofislerde de, bazen çalışanların gizlice ofisi terk ettiklerini söylemek gerekmektedir. Sigara içme yerinin ayrılması, sigara içilen odanın havalandırılması veya temizlenmesinin de, genel olarak mekanı sigaranın zehirli etkilerinden arındırmaya yetmediği, sadece dumanı görünür olmaktan çıkardığı, araştırmalarla ortaya konulmuştur. Bu nedenle biz BATEM olarak, kuralların iyi uygulanmasını sağlamak için, şirketlerin sigara bırakma konusunda çalışanlarına imkanlar sunmasını öneriyoruz.

 

İşyerleri çalışanlarını, sigarayı bırakma konusunda desteklemek için neler yapmalı?

 

İşyerleri çalışanlarını sigarayı bırakma konusunda yüreklendirmelidir. Gereken  durumlarda bağımlılık tedavilerine katılmaları konusunda mali destek sağlaması bir başka yaklaşım olabilmektedir. Böylece işyeri, çalışanına düşman değil, onu destekleyen ve iyiliğini isteyen bir konum kazanacaktır. Ancak tüm maliyetin işyeri tarafından karşılanması iyi sonuçlar vermeyebilir. Çünkü bağımlılık tedavisinin doğası gereği, kişi kendi sorumluluğunu üstlenmeli ve maliyeti ortak bölüşmelidir. Kurumda eş zamanlı sigarayı bırakanların sayısı arttıkça başarı şansı artar. Grup psikolojisi nedeniyle çalışanları belli zamanlarda kampanyalarla desteklemenin yararlı olduğu kanıtlanmıştır. Öte yandan işyerindeki zararlı gazlar, sigara içenleri daha da fazla etkilemekte ve sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Bu nedenle, sigarayı bırakmanın desteklenmesi, dolaylı olarak yaşanan sağlık sorunlarını da azaltacaktır.

 

Çalışan için sigarasız bir işyeri neden önemlidir?

 

- Hayatımızın önemli bir bölümü işyerinde geçmektedir. Bu nedenle sigara içmeyen bir kişinin sigara içilmeyen, sağlıklı bir ortamda bulunma hakkı vardır. Bu hakkı istemesi de çok doğaldır.

 

Sigara içen bir çalışan için kuralların belli olması, onun da davranışlarını kurallara göre belirlemesini sağlayacaktır. Böylece iş arkadaşları veya işvereni ile daha az sorun yaşayacaktır. Bu nedenle işyerinin bir sigara politikası olması, sigara içen çalışanlar için de önemidir.

 

SİGARA İÇİLEN İŞ YERİNDE SAĞLIK RİSKLERİ

 

1-Sigara içilen yerde bulunmanın aşağıdaki hastalıkların riskini artırdığı bilinmektedir:

            -    Kalp hastalığı

-    Akciğer kanseri

-          Nazal sinus kanseri

-          Solunum sorunları

-          Göğüs kanseri

-          Serviks kanseri

-          Düşük doğumlar

-          Düşük ağırlıklı bebek doğumu

2- Sigara, mevcut kalp ve akciğer hastalığını, alerjiyi, astımı, göz irritasyonunu, baş ağrısını artırabilir.

3- Sigara dumanı, iş yerinde bulunan diğer kimyasal maddelerle birleşerek, sağlık risklerini ikiye katlamaktadır. 

4- İşyerinde sigara içilmesi, sigarayı bırakmayı planlayan çalışanların motivasyonunu düşürür.

 

SİGARA İÇİLMEYEN BİR İŞYERİ KURMAK İÇİN ADIMLAR

 

  1. Sigarasız bir işyeri kurmak için işyerindeki ileri gelenlerin desteğini alınmalı

  2. İşyerindeki çeşitli temsilcilerle bir kurul oluşturulmalı, çalışanlara sigara içilen ortamlarda bulunmanın zararlarını anlatan bir not dağıtılmalı

  3. Çalışanların ihtiyaç ve isteklerini öğrenmek için küçük bir anket yapılmalı

  4. Bir plan hazırlanmalı, bunu idarenin diğer yetkilileri ve kurulla tartışılmalı

  5. Kurum doktorunun sigara bırakma konusunda bilgilenmesi sağlanmalı

  6. Başlangıç için bir tarih belirlenmeli

  7. Sigarayı bırakmak isteyenler için bilgi notları hazırlanmalı

  8. Sigarayı bırakmayı isteyenleri destekleyecek programlar hazırlanmalı

  9. Çıkan sorunlara göre yeni uygulamalar geliştirilmeli

  10. Bir süre geçtikten sonra halen sigarayı bırakamayanlar için, sigarayı bırakmaları için özel destekler verilmeli