TANI
 
 

Yeni Sayfa 1
 
BATEM
Avukat Süreyya Ağaoğlu Sok.

Ömür Apt. No:55/2

Topağacı Teşvikiye Şişli İST.
Telefon

0212 291 11 56

0212 291 11 57

Faks
0212 234 72 93
GSM
0533 205 73 73

E Posta: batem@batem34.com

 
İHTİYAÇ DUYULAN EĞİTİMLERİN BELİRLENMESİ VE KURUMA ÖZEL EĞİTİM PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI

 

BATEM Kurumsal Eğitim ve Danışmanlık, gerek “İhtiyaç duyulan eğitimlerin belirlenmesi ve kuruma özel eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması”, gerekse “Üst düzey yöneticilere ve yöneticilerin ihtiyaçlarına yönelik -Yöneticilere özel eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması-” ile ilgili yapacağı çalışmalarda, şirketin yapısına, çalışan sayısına, çalışanların eğitim düzeyine vb. gibi kriterlere göre değişen ve yine BATEM tarafından belirlenecek mühendis, psikiyatr ve psikologlardan oluşan profesyonel bir ekiple işe başlamaktadır. Belirlenen ekip, yine BATEM ve şirket yöneticilerinin ortaklaşa tespit edecekleri bir zamanlamaya göre çalışmalarını başlatır. Çalışmalar;

  • Hangi alanda eğitim ve kişisel gelişim çalışmalarına gereksinim olduğu yüz yüze görüşmeler yoluyla ve gerekirse soru formlarının çalışanlar tarafından doldurulması ile başlar.
  • Eğitim ihtiyacı ve nasıl karşılanacağı şirket üst düzey yetkilileriyle yapılacak bir toplantıda tartışılır, çıkan sonuç ve belirlenecek hedefe yönelik çalışmalar, BATEM ekibi tarafından başlatılır ve yönetilir.
  • Belirlenen eğitim ihtiyacının özelliğine ve hedefe göre 4-6 hafta arası bir sürede ihtiyaç duyulan eğitimin hazırlıkları devam ederken,  bazı çalışanlarla yüz yüze yapılan görüşmeler devam eder.
  • Belirlenen terminde eğitimin verilmesinden sonra BATEM ekibi kendi iç değerlendirmesini yapar ve 15 gün içinde şirket üst yönetimine geri-bildirim hazırlar.
  • Geri dönüş bilgilendirmesi, BATEM yetkilileri ve firma yetkilileri arasında yapılacak olan “Geri Bildirim Toplantısı” adı altında yapılacak bir toplantıda hem yöneticilere sözlü olarak hem de yazılı bir rapor olarak sunulur.