TANI
 
 

Yeni Sayfa 1
 
BATEM
Avukat Süreyya Ağaoğlu Sok.

Ömür Apt. No:55/2

Topağacı Teşvikiye Şişli İST.
Telefon

0212 291 11 56

0212 291 11 57

Faks
0212 234 72 93
GSM
0533 205 73 73

E Posta: batem@batem34.com

 

EKİP ÇALIŞMASINDA MOTİVASYON

“Kimse mükemmel değildir, ama bir ekip olabilir”.

 

Bir şirketin verimini artıran en önemli özelliklerden biri ekip ruhunu oluşturmak, şirket içi işbirliğini artırmak, rekabeti gelişim yönünde kullanmaktır. Bu ekibin değerli bir parçası olduğunu keşfetmek ise motivasyonu artıracaktır. Motivasyonun kişinin bir özelliği olmadığı, zamana ve koşullara göre değiştiği dikkate alındığında, belli aralarla çalışanların motivsyonunu ekip çalışması içinde artırmak gereksinimi doğmaktadır.

Eğitimin amacı

Bu eğitim çalışması ile katılımcıların, kendi güçlerini tanıması, ekip içindeki rolünü ve bu rolün diğerleri için önemini farkedebilmesi, bunu yaparken diğerleri ile ahenk içinde olabilmesi, kendi çıkarlarının ekibin çıkarlarına bağlı olduğunu görebilmesi ile motivasyon artışı hedeflenmektedir.

Hedef grubu

Her düzeyde çalışanlar

Eğitimin içeriği

Yaşantısal grup tekniklerinin kullanılması ile önce bireysel özellikleri keşfetme, daha sonra bu özellikleri ekip çalışması içinde değerlendirme olanağı yaratılır. Bir bütün olarak işbirliği ve uyumun önemi ve geliştirilmesini sağlama ve problem çözümü üzerinde çalışılacaktır. Bu çalışmalar aynı zaman da teorik bilgiler ile bütünleştirilecektir.

Eğitimin süresi

 

Program iki gün içinde, şirket dışında haftasonu eğitimi olarak yapılacaktır.

Katılımcı sayısı

6-12 kişilik gruplar