TANI
 
 

Yeni Sayfa 1
 
BATEM
Avukat Süreyya Ağaoğlu Sok.

Ömür Apt. No:55/2

Topağacı Teşvikiye Şişli İST.
Telefon

0212 291 11 56

0212 291 11 57

Faks
0212 234 72 93
GSM
0533 205 73 73

E Posta: batem@batem34.com

 

ÖFKE KONTROLÜ

İş Yerinde Duyguları Kontrol Etme -Duygu Yönetimi

 “Kontrolsüz Güç, Güç Değildir”

 

Öfke, hayatımızda önemli yer tutar. Öfkelenmek kimi zaman gerekli, kimi zamanda bizi zor duruma düşüren bir duygudur. Herkes bir miktar asabiyetten yakınır. Öfkesini kontrol edemeyen bir kişinin insan ilişkilerinde başarılı olması beklenemez. Öfke hem var olması, hem de kontrol edilmesi gereken bir duygudur.

Eğitimin amacı

Öfke duygusunu tanımayı, öfkeyi kontrol etmesini ve duyguların ifadesinde denge kurmayı öğrenmektir.

Hedef grubu

Her düzeyde çalışanlar

Eğitimin içeriği

Öfkenin tanımı yapılacak, öfkeyi tetikleyen etkenlerin tanınması ve öfkenin ifade biçimleri üzerinde durulacaktır. Öfkeyle başa çıkma yöntemleri çalışılacaktır. Konuyla ilgili beceri kazanma çalışmaları yapılmaktadır.

Eğitimin süresi

Program bir gün içinde tamamlanacaktır.

 

Katılımcı sayısı

6-12 kişilik gruplar