TANI
 
 

Yeni Sayfa 1
 
BATEM
Avukat Süreyya Ağaoğlu Sok.

Ömür Apt. No:55/2

Topağacı Teşvikiye Şişli İST.
Telefon

0212 291 11 56

0212 291 11 57

Faks
0212 234 72 92
GSM
0533 205 73 73
0552 205 73 73

E Posta: batem@batem34.com

 

ALKOL BAĞIMLILIĞI TEDAVİSİ
 

Alkol bağımlılığında birçok hastanın hastaneye yatmadan, ayaktan yürütülen yoğun tedavi programlarında başarılı olduğu gözlenmiştir. Ayaktan tedaviler, kişiyi sosyal yaşamından uzaklaştırmaz, iş veya okul yaşamını sürdürmesine imkan tanır. Kişi var olduğu ev ve aile yaşamı içinde kullandığı alkol ve maddelerden uzak kalmayı başarmayı öğrenir. BATEM Bağımlılık Tedavi Merkezi bu ihtiyacın dikkate alındığı ayaktan tedavi programları geliştirmiştir.

Alkol madde tedavisi, merkezimizde; yaşam biçiminin değiştirilmesi, tekrar kullanmayı önleme, bağımlılık eğitimi ve ailenin tedaviye katılımına odaklanmıştır. Gerektiği durumlarda, yatarak tedavi programlarına yer verilmektedir. Ergenler ve yetişkinler için merkezimizde ayrı alkol madde tedavi programları uygulanmaktadır.

Alkol bağımlılığında tedavi, dönemlerden oluşmaktadır. Merkezimizde, alkol ve madde bağımlılığında ilk görüşme psikiyatristler tarafından yapılmaktadır. İlk görüşmeden sonra kişiye uygun yönlendirme yapılır. Kişinin, merkezimiz dışından başka bir psikiyatrist veya psikolog tarafından takip edilmesi, paket programlara girmesine engel teşkil etmez.

  1. Arındırma dönemi
  2. Erken iyileşme dönemi
  3. Gelişim dönemi

Arındırma dönemi 

 

Alkol ve madde bağımlılığının tedavisinde bedenin kullanılan maddelerden arınmasını hedefleyen tıbbi ve psikolojik yardımı içeren bir dönemdir. Bireye göre değişkenlik göstermekle birlikte 10-15 gün sürelidir. Merkezimizde, alkol madde arındırma tedavisi döneminde daha çok psikiyatristlerimiz tarafından ilaç tedavisi uygulanmaktadır.  Tedavi ihtiyaca göre yatarak veya ayaktan yapılmaktadır. Arındırma tedavinin sadece başlangıcıdır. Fiziksel düzelme tek başına tedavi değildir.

Erken İyileşme Dönemi

Alkol ve maddeden arınma döneminden sonra gelen bu dönemin hedefleri ise şunlardır:

  • Kişinin alkol ve madde kullanımının düzeyinin ve sağlık durumunun tespit edilmesi
  • Alkol ve maddelerden kişinin arınması
  • Uzun süreli tedavi gereksinimlerinin saptanması
  • Alkol ve madde kullanım nedenlerinin ve tekrar başlama risklerinin belirlenmesi, tekrar başlamanın önlenmesi ön eğitimlerin verilmesi
  • Ailenin tedavi programında yer alması
  • Alkol ve madde kullanımı bırakmak için motivasyonun artırılması

Merkezimizde erken İyileşme Programında ilaçla tedavinin yanı sıra, uzman psikologlarımız denetiminde destekleyici empatik yaklaşımı içeren bireysel psikoterapi ve haftalık grup terapisi önerilmektedir. Riskli alanların tespiti, gevşeme egzersizi, alkol madde kullanma arzusuyla ve düşüncelerle başa çıkma, ısrarlara karşı koyma eğitimi uygulanmaktadır. Merkezimizde eski alkol ve madde bağımlısı olup, halen bunları kullanmayan kişilerce rehberlik hizmeti de verilmektedir.

Ailelerin, aile terapistlerimizin belirli aralıklarda merkezimizde düzenlenen aile eğitimi seminerlerine veya aile grup terapilerine girmesini önerimektedir. Bunun en önemli nedeni, ailenin de yer aldığı bağımlılık tedavisinin başarıyı büyük oranda artırmasıdır.

Gelişim Dönemi

Araştırmalar, alkol madde bağımlılığı tedavisinin en az 16 hafta sürmesinin gerektiğini, sadece arınmanın ve erken iyileşme döneminin alkol madde kullanımını bırakmak için yeterli olmadığını göstermektedir. Dönemin hedefleri şunlardır:

·         Tekrar alkol ve maddeye başlamayı önleyecek bilgilerin kişi tarafından hazmedilmesi

·         Aile içi sorunların giderilmesi, ailenin tekrar başlamanın önlenmesi konusunda bilgilendirilmesi

·         Alkol ve madde kullanımına yol açan etkenlerin etkisizleştirilmesi

·         Alkol ve madde kullanımına yol açan eksik psikososyal becerilerin giderilmesi (öfke kontrolü, stresle başa çıkma, duygularını ifade edebilme vb)

Merkezimizde düzenlenen gelişim programında ilaçlı tedavinin sürdürülmesi ve izlenmesinin yanı sıra, uzman psikologlar ve uluslararası grup terapisi sertifikası olan sağlıkçılar tarafından grup psikoterapisi önerilmektedir. Ayrıca Merkezimizde tekrar alkol madde kullanmayı önlemeye yönelik olarak riskli alanların tespiti, arzuyla ve düşüncelerle başa çıkma, ısrarlara karşı koyma eğitimi ve aile eğitimi de devam etmektedir.

Buna ek olarak, merkezimizde  tekrar alkol madde kullanmayı önlemeye yönelik psikososyal becerileri geliştirme eğitimi de grup terapisinde yapılmaktadır. Alkol ve madde kullanımına yol açan etkenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik psikoterapi uygulanmaktadır.